Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które przez historyków jest oceniane jako największy zryw narodowowyzwoleńczy przeciwko zaborcy rosyjskiemu.
Powstanie Styczniowe to wyraz dążenia narodu polskiego do odzyskania własnego państwa, to skarbnica idei wartości, pożądanych postaw patriotycznych, które możemy pokazywać jako przykład młodemu pokoleniu Polaków.
W ramach rocznicy wybuchu powstania wychowanki brały udział w lekcji otwartej, która obejmowała prezentację multimedialną, malarstwo i pieśni patriotyczne z XIX wieku. Uczennice z zaciekawieniem wzięły udział w lekcji, zadawały pytania i kojarzyły fakty. Była to ciekawa lekcja historii.