Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W dniu 20 stycznia 2023 roku kolejna już grupa wychowanek mogła uczestniczyć w spotkaniu profilaktycznym w Areszcie Śledczym w Radomiu.

Pan Marcin Obremski przybliżył naszym wychowankom realia jednostki penitencjarnej, warunki przebywania osadzonych, obowiązujące ich przepisy i zasady funkcjonowania, a także pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podczas wizyty poznałyśmy strukturę organizacyjną, specyfikę, przeznaczenie oraz zadania jakie spełnia. Wychowanki zostały oprowadzone po terenie jednostki, gdzie zobaczyły oddziały mieszkalne, w których zakwaterowani są osadzeni, celę mieszkalną, jej wyposażenie i warunki pobytu osadzonych oraz zapoznały się z pracą wychowawcy, oddziałowego. Jesteśmy bardzo zadowolone z tej „wycieczki” profilaktycznej, ponieważ na własne oczy mogłyśmy zobaczyć wszystko to, co do tej pory większość z nas mogła oglądać wyłącznie na filmach. Mamy nadzieję, że nasze wizyty w areszcie, wzbudzą refleksję nad możliwymi konsekwencjami łamania prawa i norm społecznych, a także uwrażliwią na skutki agresji, zażywania środków odurzających, alkoholu i dopalaczy.
Dziękujemy bardzo Panu mjr Robertowi Piwko Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Radomiu za udzielenie zgody na przeprowadzenie tych zajęć a Panu Marcinowi Obremskiemu za zaangażowanie i przyjazny kontakt podczas spotkania profilaktycznego.