Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

            Po raz kolejny 19 stycznia odwiedziłyśmy grupy zaprzyjaźnionych przedszkolaków aby przeżywać wspólne emocje z bohaterami czytanych im bajeczek i baśni. Piękne czytanie zachwyciło dzieci i słuchały bajek z zapartym tchem domagając się dalszych opowieści. Spotkanie dało wiele radości zarówno dzieciom jak i czytającym wychowankom. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję i komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek w rodzinie pozwalają tworzyć atmosferę ciepła, wzajemnej bliskości, a dodatkowo dostarczają momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechu i codziennych spraw.